O nama

L ojalni
I novativni
F leksibilni
A
utentični
M
aksimalni

“Lifam M” d.o.o. je lociran u Staroj Pazovi. Moderna fabrika sa savremenom tehnologijom i dinamičnim razvojem. Prodajemo naše proizvode na domaćem, ali i na stranom tržištu i stalno stremimo ka osvajanju novih pozicija kako na tržištu Evrope tako i sveta. Naš najveći prioritet je održati visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga koje pružamo našim kupcima.

Istorijat

Fabrika za proizvodnju boca za propan butan gas je osnovana 1956 godine pod imenom “Lifam”. Ovaj period postojanja fabrike karakteriše se njenim stalnim razvojem koji ju je svrstao među najveće i najpoznatije proizvođače čeličnih boca za TNG, ali i kao fabriku koja dinamično razvija program poljoprivredne mehanizacije, hidraulike, elektronike.

U periodu privatizacije u našoj zemlji, 1999 godine je osnovana fabrika “Lifam M” za proizvodnju boca za propan butan gas. 

Početkom 2004. godine fabrika je u svoj proizvodni program uvrstila širok asortiman cilindričnih rezervoara za automobilsku industriju za tečni naftni gas, a nakon dve godine, kao realizacija vizije praćenja savremenih tržišnih tokova i zahteva komitenata, razvijen je program toroidnih rezervoara. Rezultat tendencije dinamičnog razvoja su fabrika poljoprivredne mehanizacije i građevinske opreme. 

Naša kompanija je izgrađena na tri osnovna principa:
– Kvalitet proizvoda
– Odlične cene
– Odlična usluga 
Trudimo se da naši kupci i saradnici budu zadovoljni kupovinom i iskustvom pri kupovini.

Naš Tim

“Lifam-m ne bi bio to što jeste bez odličnog tima ljudi koji u njemu rade. Ovaj tim sačinjavaju iskusni ljudi, koji su najbolji u svojim obrazovnim oblastima. Kako težimo ka znanju i iskustvu, isto tako imamo mlađe generacije, koje uče i stiču iskustvo od starijih kolega, ali svojom energijom daju veliki doprinos za konstantni razvoj kompanije.

Shopping Cart