Lifam M
Naslovna O nama Delatnosti Usluge Linkovi Kontakt

>Izdavanje duplikata uverenja o kvalitetu rezervoara

(Izdavanje na ovaj način još nije aktivno, za izdavanje se obratiti na broj telefona 062/80 52 465, Referent dokumentacije: Steva Petrović)


I N F O R M A C I J A

 U slučaju gubitka uverenja o kvalitetu proizvoda u mogućnosti smo da vam izdamo kopiju. Potrebno je da ispunite formular u produžetku, i da na ime troškova izdavanja kopije uplatite 500,oo RSD

 U opštu uplatnicu uneti sledeće podatke:

 Prima: Lifam M d.o.o.

 Svrha uplate: Troškovi izdavanja duplikata uverenja

 Tekući račun: 205-126479-18

 Iznos: 500.00 RSD

 

 

F O R M U L A R

Molimo vas da pažljivo popunite formular!

Želeo bih da mi izdate kopiju uverenja o kvalitetu

Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Homologacioni broj:

Zapremina rezervoara:

Broj rezervoara:

Datum proizvodnje rezervoara:Bookmark and Share


 

© 2010. Lifam M. Sva prava zadržana. SUbArt Design Studio